Spørgsmål og svar om MUS-samtaler

Rigtig mange mennesker kommer til en medarbejderudviklingssamtale i deres arbejdsliv. Mange er dog usikre på spørgsmål som: hvad er en MUS-samtale, hvilke emner kommer man ind på, hvem deltager til samtalen, eller hvor ofte afholdes samtalerne? Hos NXT LVL By Enso beskæftiger vi os med MUS til hverdag, og vi modtager ofte spørgsmål om emnet. Derfor vil vi nedenfor besvare oftest stillede spørgsmål og tanker omkring afholdelse af MUS.

1. Hvad er en MUS-samtale?

En MUS er en medarbejderudviklingssamtale, der typisk afholdes mellem en leder og en medarbejder med henblik på at afstemme forventninger omkring opgaver og fremtidig kompetenceudvikling.

2. Hvad taler man om til en MUS-samtale?

Til en MUS-samtale kan man som medarbejder bl.a. forvente at tale om, hvordan det seneste år er forløbet, hvorledes man trives, hvilke opgaver der fremadrettet skal løses (typisk det kommende år), hvad sværhedsgraden og nyhedsværdien er af disse opgaver samt hvilken kompetenceudvikling, der er nødvendig for at løse opgaverne.

3. Er MUS-samtaler fortrolige og forbundet med tavshedspligt?


Som udgangspunkt er en medarbejderudviklingssamtale fortrolig. Det er utrolig vigtigt for medarbejderen at vide, at lederen, og hvem der ellers er til stede til MUS’en, har tavshedspligt. En god MUS-samtale bygger på tillid. Hvis nogle af de emner, der bliver talt om til samtalen skal deles med andre kollegaer eller ledere, så kan man selvfølgelig aftale dette begge parter imellem.