Vælg en ekstern leverandør til din næste MUS-samtale

Gæsteindlæg skrevet af Supana.

MUS er en forkortelse for medarbejderudviklingssamtale. Det er en dialog mellem leder og medarbejder med fokus på den personlig trivsel, arbejdsopgaver og personlig udvikling.

MUS afholdes typisk én gang om året. Det ses ofte som medarbejderens mulighed for at få feedback og indflydelse på eget arbejdsliv.

Der er tale om en fortrolig samtale, der primært fokuserer på medarbejderens fremtid i virksomheden. Som leder er det opgaven at balancere, så samtalen på samme tid bliver visionær og realistisk.

Men desværre jubler de færreste medarbejdere, når de hører ordet MUS. Dette skyldes, at de alt for ofte har oplevet ligegyldige samtaler, hvor samtalen ikke gav værdi, hverken for lederen eller medarbejderen, og uden opfølgning efter samtalen. Så hvad gør du for at sikre succesen?

Hvorfor kan det hjælpe at få en ekstern til at hjælpe med MUS-samtale?

Det er vigtigt, at du som leder er klar over, hvad fokus for årets samtale er. Vil du booste motivationen, skifte organisationens retning eller arbejde aktivt med at udvikle specifikke kompetencer hos nøglemedarbejdere?

Fokus skal altid være på medarbejderen selv. Men det er vigtigt, at I arbejder sammen om det, og at du som leder er støttende i medarbejderens udvikling. Din opgave som leder er at dirigere samtalen meningsfuldt. Når du har valgt fokusområdet for medarbejderudviklingssamtalerne, så skal du finde de rigtige værktøjer, og her kan en ekstern samarbejdspartner være vigtig.

Coaching af chefen

At få en ekstern leverandør ud og hjælpe chefen kan give det bedste afkast i sidste ende. Det kan være godt for chefen at have en at sparre med og få hjælp til, hvilke spørgsmål der skal stilles, og blive klædt ordentlig på til samtalen. Dette vil kunne mærkes på både chefen og medarbejderne. Chefen vil virke mere selvsikker til samtalen, og medarbejderne vil få nogle spørgsmål, som de kan bruge til at reflektere over og udvikle sig efter. I sidste ende vil der komme et positivt udkast, da chefen vil få nogle svar, som kan hjælpe medarbejderen og i sidste ende forbedre firmaet.

Løft af kvalitet

Kvaliteten af MUS-samtalen er utrolig vigtig, da det er her, chefen har mulighed for at få indsigter i hver enkel medarbejder, og hvordan han/hun bedst kan hjælpe dem med at opnå deres fulde potentiale. En ekstern leverandør kan holde den røde tråd og bidrage med at implementere en strategi. Ved at løfte kvaliteten af spørgsmålene kan man få nogle indsigter, som man ellers ikke ville kunne få.

Hvilke ulemper kan der være?

Det er ikke nødvendigvis udelukkende fordele, der kan være ved outsourcing af samtalen. Medarbejderne kan føle ubehag ved at skifte system, da forandringer kan være svære at forholde sig til. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne bliver sat godt ind i det nye system og bliver komfortable med det. Det kræver god kommunikation og tålmodighed, men afkastet bliver omsat til værdi i sidste ende.