Forside Professionel Passion

Professionel Passion

Passion er en ganske særlig energi og en stor indre ressource. Passion er forskellen mellem det ordinære og det excellente. Når vi professionaliserer den, har vi alle muligheder for at skabe handlekraft og forretningsmæssig succes. Passion er den faktor, der bidrager mest til virksomhedens vækst ifølge Gary Hamel, ledelsesguru. Han vurderer passion til 35 %. Herefter kommer kreativitet med 25 % og initiativ med 20 %. Intellekt får 15 %. ledelsesguro Gary Hamel.

Når der ikke er passion, og lyset er slukket, kan man risikere at miste sig selv. Det gælder også på virksomhedsniveau, hvor medarbejdere vil flygte, kunderne finder andre steder at handle og hvor ens eksistensberettigelse langsomt forsvinder.

PROFESSIONEL PASSION
KONCEPTET

Professionel passion er vores koncept, som hjælper enkeltpersoner og virksomheder til at opdage eller frigive passionen og integrere den på arbejdspladsen. Sker det, vil det ikke bare bidrage til bundlinjen, men også på den konto, der hedder arbejdsglæde. Passion er nemlig en af de stærkeste drivkræfter i verden – passion er det, der tænder os, og det, vi ønsker at bruge vores liv på.

Mens virksomheder traditionelt har efterspurgt øgede kompetencer hos deres ansatte, så er passion efterhånden blevet en væsentlig faktor for virksomheder.

Passionerede medarbejdere skaber værdi i virksomheden

Faktisk regner Gary Hamel, en af verdens mest fremtrædende ledelseseksperter, passion som den vigtigste egenskab, der relativt bidrager mest til værdiskabelse i virksomhederne. Hans forståelse af passion som egenskab udtrykkes således:

“Passion kan få folk til at foretage sig noget dumt, men det er samtidig den hemmelige trylledrik, der forvandler hensigt til bedrift. Passionerede mennesker klatrer over forhindringer og nægter at give op. Passion smitter og forvandler et enkelt menneskes korstog til en massebevægelse.”

For virksomheden består løsningen i at lykkes med at fremelske passionen hos medarbejderne. Og i at integrere passionen i såvel MUS og rekruttering som daglig ledelse. Lykkes det, så er vejen åben for hidtil ukendte reserver hos medarbejderne, hvilket vil påvirke alle nøgletal i positiv retning. Ligesom det på lang sigt bliver meget lettere for virksomheden at have den unikke strategi, der tiltrækker de mest spændende ansatte og de bedste kunder.

Passion giver glade medarbejdere

Passion kan ikke stå alene

I NXT LVL har vi gjort os den erfaring, at mange mennesker forveksler, hvad de brænder for, og hvad de er gode til. De sætter automatisk lighedstegn mellem at være gode til noget og at brænde for noget. Men sådan behøver det ikke at være. Man kan sagtens beskæftige sig med noget, man er god til, uden at man for alvor brænder for det. Problemet er ofte, at man kan komme til at brænde ud!

Omvendt kan passionen heller ikke stå alene (som det fremgår af modellen). Magien opstår, når det, som du er passioneret og dygtig til, også er det, som du rent faktisk laver – samtidig med at nogen oven i købet sætter pris på det. Det er her, du rammer midten af modellen. Her, hvor du oplever en lethed med dine indsatser. Det er som en golfspiller, der rammer “the sweet spot“ på golfkøllen, der hvor kuglen stryger af sted, uden at du føler, at du har brugt ret mange kræfter.

Professionel Passion - model af NXT LVL

Udgangspunktet i modellen er de tre variable: Passion (det du brænder for), Stjernekompetence (det du er god til) og Markedsværdi (efterspørgslen efter dig). Jo mere du optimerer de tre variable, desto mere oplever du de tre eftertragtede tilstande; nemlig motivation (din energikilde), flow (dit grundlag for at skabe resultater) og lykke (dine følelsers fitnesscenter), der i figuren er udtrykt i fællesmængder mellem de tre variable. Opnår du en god dynamik mellem de tre tilstande, vokser udbyttet i form af professionel passion, som er udtrykt i det centrale felt. Dette er formlen for det meningsgivende arbejdsliv.

Endelig er det værd at fremhæve, at arbejdet med passionen er en proces, der bliver opfattet meget positivt blandt aktørerne. Dermed er den positive cirkel allerede startet.

FÅ DEN PROFESSIONELLE PASSION I SPIL
WORKSHOP

Ønsker I at få passionen i spil, holder vi en workshop med ledergruppen og drøfter, hvordan det skal ske. Vi kigger på jeres organisationskultur, taler med udvalgte medarbejdere og identificerer, hvor passionen mangler, og hvilke indsatser der skal til for, at den rette passion skinner igennem i hele virksomheden.

Professionel Passion - Case om Team Danmark for NXT LVL

Case: Team Danmark

Vores kundes udfordring var: Team Danmarks fornemste opgave er at skaffe guld til Danmark, men derudover er det også vigtigt at hjælpe atleterne godt videre efter en succesfuld idrætskarriere. Det betyder for mange et farvel til en verden, man har færdes trygt og godt i, til at skulle genopfinde sig...

Tak for din inspiration til at finde min passion og leve mit liv i overensstemmelse med mine værdier. Mange kærlige hilser fra Lise Trans Dammose

Lise Trans Dammose