Forside Onboarding

Onboarding

TIME TO PERFORM
ONBOARDING

Time to perform er vigtig for såvel medarbejderen som virksomheden.
Når vi boarder til en flyafgang, er der styr på retning, sikkerhed og procedurer. Den tankegang og de processer har mange virksomheder taget til sig, fordi det giver mening, når nye medarbejdere hurtigst muligt skal i gang. Men desværre oplever 44 %, at deres første dag var forvirrende og ustruktureret.

Hvorimod 94 % af dem, der får et struktureret onboarding-forløb, siger, at det er yderst relevant og skaber motivation og læring i forhold til at komme i gang med at mestre jobbet.

44%
44 % af nyansatte
oplever ikke, at der er en struktureret onboarding-proces
94%
94 % af nye medarbejdere
føler sig motiverede, hvis der har været en onboarding-proces

*Tal fra Employee Experience Survey

De 7 typiske fælder, når onboarding-programmet er mangelfuldt:

 • Der foreligger ikke en skriftlig plan for onboarding-processen.
 • Den nyansatte overbelastes med for megen information på for kort tid.
 • Onboarding-programmet får tildelt for lidt tid.
 • Der er ikke etableret succeskriterier for onboarding-processen.
 • Der mangler gensidig feedback, så medarbejdernes forventninger ikke bliver bragt i spil.
 • Den daglige leder er usynlig i onboarding-processen.
 • Kollegerne er ikke klar til at agere som den forstærkende kultur- eller employer branding faktor.

Onboarding starter allerede til jobsamtalen

Løsningen er at tænke som et flyselskab, hvor der er styr på alle processerne inden at medarbejderen skal starte. Onboarding starter allerede til jobsamtalen, hvor I fremlægger jeres plan for at få medarbejderen i gang bedst muligt.

Formålet med onboarding

 • At medarbejderen får en klar forståelse af sin rolle og sit ansvar.
 • At medarbejderen kender sine mål, indsatsområder og succeskriterier.
 • At medarbejderen ved hvordan virksomhedens værdier og politikker fungerer.
 • At I øger fastholdelsen med en lavere personaleomsætning til følge.
 • At forkorte den tid, der går inden den nye medarbejder er fuldt ud produktiv.
 • At forbedre performance på kort, såvel som lang sigt.

Onboarding - workshop og marterialer

Vi bruger ½ dags workshop på at få jeres onboardingstrategi afklaret, og hvor I får brugbart materiale, I kan anvende.

Næste skridt er det allervigtigste, nemlig at få jeres onboardingstrategi implementeret. Vores erfaringer viser, at en vellykket onboarding afhænger af et godt samarbejde mellem ledelsen, de kollegaer som skal hjælpe til og HR eller en anden koordinator. Derfor anbefaler vi ½ dags workshop til at klæde nøglepersonerne på, så I lykkedes med onboardingen.

Vi har værktøjer der understøtter onboardingen, ligesom vi har udviklet alt materiale til jer.

Case om eCapacity for NXT LVL

Case: eCapacity

Vores kundes udfordring var: eCapacity er en digital strategi-konsulentvirksomhed, hvor der er vækst og behov for dygtige medarbejdere. De skal løse komplekse opgaver, som kræver en vis oplæring og træning for at mestre. Især for yngre medarbejdere. Derfor er det vigtigt med en plan, så hver enkelt medarbejder kan opnå...