Fem talere til Nytårskuren 2019

Fredag den 11. januar 2019 holdt vi vores årlige nytårskur i en sammenslutning af NXT LVL og Stadil Advice.

Fem spændende personligheder – førende inden for deres felt – fortalte om begivenheder i deres karrierer, som gjorde, at de løftede sig et niveau op.

Dette år havde vi besøg af Claus Bretton-Meyer, Sven Kolstrup, Kirsten Larsen, Peter Tanev og Troels Bech. Læs med nedenfor og hør, hvilke inspirerende guldkorn hver af nytårstalerne gav videre.

Claus Bretton-Meyers tale

Den tidligere direktør for DBU, Claus Bretton-Meyer fortalte i sin tale om, hvad han mener et ’defining moment’ er, og hvilket øjeblik i hans liv, der ændrede ham.

For Claus er definitionen af et defining moment en transformation, og her udpegede han år 2018 som et tranformerende år for ham selv. Han er netop i en skilsmisse, lige flyttet og er blevet fyret, så han ser frem til år 2019, som dårligt kan gå værre end det forrige.

Et definerende øjeblik, som han valgte at fortælle om, handlede om principper og værdier.

Semper Ardens – altid brændende

Claus henter ikke sin inspiration fra organisationsverdenen eller fra virksomheder, men derimod fra den katolske tro, som han selv er opvokset i.

Han beretter om en katolsk nonne, Søster Anne-Christina, der for 15 år siden fortalte om det væsentlige styrende element ved den katolske tro; ”Semper Ardens”. Dette betyder på dansk ”altid brændende (i troen)”, og dette var for Claus et klart definerende øjeblik, idet han med det samme tog det til sig, og stadig den dag i dag drives af at have Semper Ardens som sit mest væsentlige livsmotto.

Når Claus går ind i noget, vil han brænde 100 procent igennem for det, hvilket han har forsøgt i sit arbejde, selv når han har oplevet modgang. Han fortalte om, hvordan han er blevet hængt ud i medierne og har modtaget dødstrusler, men at han på trods af dette vælger at vende sig om og tænke på den katolske søsters budskab.

Når han har sat sig en opgave for, driver han efter den, tror på den og driver derfor videre på det – også selvom der er modgang.

Med det udgangspunkt håber han, at år 2019 bliver det år, hvor han får lov til at brænde igennem et andet sted, og han håber, at andre vil tænke på den katolske nonne og Semper Ardens og ønsker et vellykket og velsignet år 2019.


Sven Kolstrups tale

Tidligere direktør for IBM, Sven Kolstrup fortalte i sin tale om den tsunami, der ramte Japan i år 2011, hvor 20.000 mennesker omkom.

Gennem deres CSR havde IBM tilbudt den japanske regering hjælp, og en af hjælpeforanstaltningerne var at sende seks direktører afsted for at hjælpe med et selvdefineret projekt. En af disse direktører var Sven, og han beretter om, hvordan hans tur igennem det totalt ødelagte landskab fik ham til at spekulere over, hvad de dog kunne hjælpe med.

Inde på teknisk forvaltning i byrådet startede deres arbejde, hvor de i fem uger interviewede 40 forskellige japanere, og oplevede flere grufulde ting. De leverede deres opgave i form af et forslag til, hvordan man kunne lave et inkubationscenter, og hvordan man kunne genopbygge en forretning.

Kaotiske oplevelser kan lære en meget

Selvom alting var kaos, lærte Sven flere ledelsesmæssige ting ved oplevelsen. Han lærte blandt andet at arbejde sammen med seks andre fremmede mennesker fra forskellige lande, på trods af at de skulle arbejde i døgndrift i hektiske omgivelser.

Det andet han lærte var, at selvom en opgave ser stor og uoverskuelig ud, så kan en leder, ved at opdele opgaven, altid hjælpe med noget.

Som menneske, fortæller Sven, at oplevelsen sidder dybt mentalt i ham, og han har opnået en stor respekt for de mennesker, der yder hjælpearbejde ude i verdenen. Derudover besluttede han, at han ikke ville arbejde længere end, til han blev 60 år gammel, da livet er andet end arbejde.

Dette blev også en realitet, da han opsagde sin stilling som direktør hos IBM og i dag laver præcis det, han selv lyst til. Alt dette kom ud af det defining moment, som han oplevede i Japan.

Sven afsluttede sin tale med at opfordre til, at man griber muligheden for at opleve noget stort, hvis man kan – ligesom han gjorde i Japan.


Kirsten Larsens tale

Tidligere badmintonspiller og All England Mester, Kirsten Larsen, ville i sin tale fortælle om det, der havde berørt og defineret hende. Hun har hele tiden været i bevægelse, specielt ind og ud af rampelyset, og at alt det hun har deltaget i, har været med til at skabe hendes vej.

Kirsten fortalte om, at før år 1992 foregik badmintontræning på eget initiativ og drivkraft. Kirsten satte spørgsmålstegn ved, om det fjernede noget fra en person, når de blev sat i kasser ved den moderne sportstilgang. Hvis de i stedet selv skulle tage initiativ og arbejde hårdt og dedikeret, skabte man et ejerskab, hvilket Kirsten mener er vigtigt.

Efter 15 år i sportens tegn, havde Kirsten en brat udgang, da hun var træt fysisk og psykisk over altid at blive målt og vejet samt at være i offentlighedens søgelys. Hun trak sig derfor tilbage og tog de gode erfaringer med sig fra idrætten, såsom lysten til at præstere. Det har betydet, at når hun går ind i en opgave, så yder hun også sit bedste.

Væk fra offentlighedens søgelys og tilbage igen

Kirsten fortæller videre, at da hun trak sig tilbage fra offentlighedens søgelys, uddannede hun sig som fysioterapeut, hvor hun begyndte at beskæftige sig med børn og unge med sundhedsfremme som sin store passion.

Efter noget tid opstår Kirstens skælsættende moment, da hun ikke føler, at hun er i så meget bevægelse, som hun ønsker, og føler et tomrum. Efter et møde med den daværende borgmester i Køge Kommune, beslutter Kirsten sig for at søge ud i offentligheden igen, ikke for at opnå prestige, men for at gøre en forskel.

Med det nye job i kommunen har Kirsten fået en helt ny mulighed for indflydelse, der kan gavne de sager, som hun brænder for nu og har brændt for gennem tiden. Kristen pointerede, at man skal blive berørt, før der sker en ændring hos en, og det nye arbejde berører hende.

Hun afsluttede sin tale med at fortælle, at hun tænder på at understøtte andre, så indsatserne gror, når hun trækker sig. Det er ikke så vigtigt, at det er hende der står der, men mere at det vokser derude.


Peter Tanevs tale

TV2’s populære vejrvært Peter Tanev talte om et emne, der påvirkede både ham selv og alle andre. Selvfølgelig skulle det være om vejret, og efter at opremse flere store vejrbegivenheder, ender han med at fortælle om sommeren år 2018.

Det var en fantastisk varm sommer, der slog flere rekorder, og ved sådan en sommer kunne man tro, at folk ville glæde sig over klimaforandringerne. Dog skete der – til Peters store overraskelse – det modsatte, da folk fik øjnene op for, at det ikke var normalt. Det var pludselig tydeligt, at der skete ændringer i klimaet, og politikerne og medierne begyndte at tage den globale opvarmning seriøst.

Fokus på klimaforandringerne

Peter forudser, at ved det kommende valg vil politikerne i høj grad tale om klimapolitik, ikke kun fordi de er blevet mere bevidste om problemerne, men fordi vælgerne er blevet mere informerede.

Peters eget syn på klimaforandringerne har også ændret sig, fra før at være mere forklarende til at være løsningsorienteret. Han pointerer, at nogle af gæsterne til nytårskuren, qua deres branche, også kunne komme til at tjene penge på at være grønne og løsningsorienterede, da den globale opvarmning ikke er en katastrofe, men en udfordring der kan løses med de ressourcer, vi har i naturen.

Han afsluttede sin tale med at opfordre til, at vi alle tænker os noget mere om – og ikke kun i år 2019.


Troels Bechs tale

Troels Bech, tidligere sportschef i Brøndby, startede ud med at henvise til Claus Bretton-Meyers tale, da Troels mente, at han sagtens kunne følge trop med dødstrusler, fyringer og skilsmisse, som alle kunne være defining moments. Men det defining moment, som Troels valgte at fortælle om, var han nuværende kones skilsmisse. Skilsmissen tydeliggjorde nemlig, hvad det går ud på, når man skal præstere over tid og holde sit fokus i en eksponeret verden.

Da Troels’ kone skulle skilles, oplevede hun en utrolig sur eksmand, som ringede i tide og utide for at skælde hende ud. Hun prøvede de to mest gængse modeller, hvor den ene er, at man tager det hele ind og forstærker det i selvbearbejdelse, og den anden, hvor man råber tilbage i røret og forbliver helt oppe at ringe bagefter.

At vende negativ energi til din fordel

Her gik det op for hende, at ingen af delene var særlig produktive, og at mennesker ikke kan have fokus på to ting på samme tid. Hun tænkte derfor over, at hvis man kun kan have ét fokus, så kunne hun måske vælge, hvilket fokus hun ønskede at have.

Den energi, som hendes eksmand sendte i hendes retning, kunne hun tage til sig og bruge på hendes eget ønskede fokus. Derfor vendte hun den negative energi til god energi, der kunne gavne hende selv og hendes nye forhold.

Pointen for Troels, og det som har været hans defining moment i den sammenhæng, har været, at når folk mener noget negativt om det, han går og laver, så vender han den negative energi til noget, han kan bruge som fokus på det, han har sat sig for.


Se alle fem indlægholderes nytårstaler her.