Luk op for din virksomheds fulde potentiale med IT

Hvem kender ikke følelsen af, at gamle målsætninger og MUS-skemaer bliver væk i mængden af papirdynger? En medarbejderudviklingssamtale er med til at give dig det gyldne overblik over, dine medarbejderes kompetencer i forhold til den valgte virksomhedsstrategi. Hvorfor ikke skabe dette overblik med en fleksibel og tilpasset digital løsning?

Saml værdifuld information i et velfungerende IT-system

Det skal være slut med at bede dine medarbejdere om at gennemgå side efter side af spørgeskemaer og notater i lange baner. Din virksomhed skal sørge for, at alle medarbejderes kompetencer, kvalifikationer – ja, selv deres CV bliver digitaliseret og bliver en del af et velfungerende IT-system. Et sådan system kan styre din virksomheds udvikling og kortlægge den enkelte medarbejders kompetencer i form af uddannelser, færdigheder, viden og personlige udviklingsmål.

Fordelene ved at kombinere MUS med IT er, at du lynhurtigt får overblikket over, hvad der gemmer sig af potentiale rundt omkring i virksomhedens afdelinger til fremtidig rekruttering og talentpleje. Du vil få mange, værdifulde informationer om dine medarbejdere samlet ét sted uden at lede i arkiverne for at fremtrylle glemte, henlagte mapper. Du kan hurtigt og digitalt søge dig frem til svar på, hvem af dine medarbejdere der eksempelvis har kendskab til SAP, taler tysk eller behersker Excel bedst.

IT assisterer dig i at opdage en eventuel kompetence-kløft, mellem hvad din virksomhed allermest har brug for, og hvilke ressourcer virksomheden rent faktisk råder over. Et IT-system giver dig indsigt i, hvad der skal gøres i forhold til den valgte strategi, og både du og din medarbejder kan sammen finde frem til, hvad der skal prioriteres og sættes af udviklingsmål.

Data kan give jer svarene i virksomheden

Overblik, indsamling af data og viden om hvilke kompetencer din virksomhed råder over er uvurderligt. Men disse data vil miste deres værdi, hvis de ikke implementeres efterfølgende. Et digitalt system kan let give dig svaret, og du kan udtrække nødvendig data, som gør dig i stand til at måle og veje, hvor virksomheden klarer sig særlig godt, og om I er på rette vej. Med relevant data kan du hurtigt og tydeligt svare på spørgsmål som: Hvad gjorde vi særligt godt? Hvad nåede vi ikke og hvorfor? Hvilke opgaver er de vigtigste i forhold til strategien? Hvilke udviklingsområder skal vi satse mere på?

Kan du forestille dig de mange muligheder ved at kombinere jeres MUS-proces med et velfungerende og overskueligt IT-system? Vores system, NXT LVL SYS, giver dig mulighed for at måle på konkrete data i din virksomhed og rent faktisk udnytte de informationer, som en MUS-proces kortlægger.

Hvis du er nysgerrig og vil vide mere, så book et gratis og uforpligtende møde med os for at tale om mulighederne!