NXT LVL MUS-samtale oversigt.

Den traditionelle medarbejderudviklingssamtale, MUS, handler primært om trivsel og en årlig, evaluerende samtale med den enkelte medarbejder. Den traditionelle MUS har derfor sin begrænsning, når det kommer til medarbejderens udvikling og forretningsstrategi.

NXT LVL MUS bygger på seks forudsætninger, som er tillid, fokus, refleksion, kompetencer, udvikling og helhed. Disse forudsætninger udgør tilsammen fundamentet for NXT LVL, som har fokus på udvikling af virksomhedernes vigtigste aktiv, nemlig de ansatte. Læs mere om hver af de seks forudsætninger nederst på siden.

NXT LVL OptiMUS

Virksomhedens MUS-koncept giver et godt fingerpeg om, hvilken kultur der hersker i virksomheden, og hvilken adfærd der kan spores hos medarbejderne.

Se nedenstående NXT LVL OptiMUS-matrix.

NXT LVL OptiMUS matrix

Den nye generation af MUS

Med NXT LVL præsenterer vi den nye generation af MUS, som bringer medarbejderne et niveau op.
Se med nedenfor, hvordan NXT LVL MUS adskiller sig fra den traditionelle medarbejderudviklingssamtale.


Traditionel MUS:

FORMÅL: Performanceevaluering
”4 ud af 10 medarbejdere får ikke noget reelt udbytte af deres MUS*”

FOKUS: Primært bagudrettet
”Der tales mere om præstationer de sidste år end opgaver det kommende år*”.

OMFANG: Én samtale
”Under halvdelen oplever, at der følges op på deres MUS*”.

BRUGEROPLEVELSE: Ensformighed
”Kun 1/3 af medarbejderne oplever, at deres leder var godt forberedt til netop dette års samtale*”.

OPFØLGNING: Tilfældig
”Kun 6 ud af 10 MUS resulterer i en skriftlig udviklingsplan*”.

MENING: Uklar
”Kun 6 ud af 10 medarbejdere har været til MUS inden for det sidste år*”.

NXT LVL MUS:

FORMÅL: Kompetenceudvikling
Det handler om at få afdækket, hvilke kompetencer medarbejderen skal udvikle.

FOKUS: Primært fremadrettet
Det er vigtigt at kigge fremad mod kommende opgaver og udfordringer for såvel medarbejder som virksomhed.

OMFANG: Tre faser
Forberedelse, samtale og handling er lige vigtige faser.

BRUGEROPLEVELSE: Variation
NXT LVL er baseret på en gennembearbejdet forberedelse, så leder og medarbejder ved, hvad der skal tales om.

OPFØLGNING: Struktureret
Det kræver fokus og plads, men så kommer resultaterne også mangfoldigt igen! Vi omsætter til handling straks efter samtalen.

MENING: Tydelig
Medarbejderen skal kunne se meningen med sine udviklingsmål i forhold til virksomhedens strategi og retning.

*Baseret på undersøgelse i samarbejde med konsulenthuset Ennova.


Fundament for NXT LVL MUS

  • NXT LVL MUS bygger på en filosofi om, at udvikling af medarbejderen og virksomheden ikke kan adskilles, og at medarbejderudviklingssamtalen er den afgørende mulighed for at sætte retning på udviklingen.
  • NXT LVL MUS bygger på en antagelse om, at alle mennesker gerne vil udvikle sig. Det kræver blot de rette forudsætninger.
  • NXT LVL MUS bygger på en nytænkning i forhold til at ”one size does not fit all”
  • NXT LVL MUS bygger på seks forudsætninger:

MUS-model baseret på seks forudsætninger