Den efterladte flaske på hotellet som ingen så

Forestil dig den dejligste morgen, og du er hoteldirektør for byens fineste hotel med den smukkeste udsigt af dem alle, med kongelige og kendte gæster, og med et særdeles fint renommé. Som direktøren for det hele har du valgt, at dit kontor skal ligge, så du kan se gæsterne komme og så du kan følge med aktivt, selvom du sidder på kontoret og arbejder.

Den efterladte flaske

Alt er således godt, lige indtil du ligesom en dag får øje på en tom cola-flaske lige ud for indgangen til hotellet. Hvad gør du så? Ja, de fleste vil jo sørge for at få flasken fjernet, enten selv eller ved at bede en medarbejder om det. Men vores gode ven, hoteldirektøren valgte ikke at gøre noget, han ville se hvad der skete. Måske andre også havde set flasken, måske ville den hurtigt blive fjernet af en medarbejder. Men intet skete. Hele dagen stod flasken ene og alene, indtil hoteldirektøren fjernede den lige inden aftensmaden.

Du skal sætte dig i kundens sted

Han besluttede sig for at tage flasken med på næste dags personalemøde. ”Her ser I vores store problem” sagde han, mens han fremviste den tomme cola flaske. Medarbejderne så undrende til og han fortsatte: ”Når I stort set alle sammen går forbi uden at se flasken i løbet af en hel dag, ja så mangler vi at kunne sætte os i kundernes sted, og vi mangler at forstå at det her er et femstjernet hotel, hvor alt skal være perfekt”.

At sætte sig i kundens sted handler om at løfte sig op i helikopteren og konstant se sin jobfunktion som en vigtig del af en helhed. Det betyder, at alle hjælper hinanden og giver en hånd med, selvom opgaven i princippet ikke hører under ens ansvar. Da hoteldirektøren fortalte om flasken og helikopteren, om hjælpsomhed på tværs af funktionerne, om visionen med fortsat at være femstjernet og om vigtigheden af at kunne sætte sig i kundens sted, begyndte lavinen så små at rulle. Det gav mening for medarbejderne at få genopfrisket visionen, og få talt om hvor vigtigt det er at gøre sig umage hver dag, fordi der hver dag træder nye vigtige ambassadører indenfor.
Hoteldirektøren påtog sig ansvaret for flasken og satte tid af til at kommunikere mere om, hvad den fælles mission handler om. Det har givet pote for dem.

Hvad med din og dine medarbejderes helhedsforståelse?

Kommer I også i helikopteren og får set på jeres adfærd, så jeres kunder fortsat oplever jer som det foretrukne valg? Eller er der symptomer som flasken?

Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få kortlagt såvel din lederprofil samt dine medarbejdernes foretrukne adfærdstræk med det formål at få overblik over, hvad der skal udvikles, så f.eks. helhedsforståelsen og den fælles mission og vision tager jer til det næste niveau.