De seks forudsætninger for en god MUS

I stedet for at se MUS som en sur pligt for ikke at tale om et økonomisk spild, ligger der ubeskrivelige muligheder i at opgradere MUS til årets vigtigste samtale, med alt hvad dertil følger. Vælger du denne vej, vil det være helt afgørende, at du har øverste ledelseslag med. Du skal kunne overbevise dem og HR om, at hvis ikke årets vigtigste samtale er dybt forankret fra toppen, bliver den blot spild af tid. Det betyder, at der skal fokus og dedikation til, og at MUS skal ses som helårlig begivenhed og en proces, der er i konstant udvikling. Det vil kræve en anden forståelse og tilgang rigtig mange steder. Vi anbefaler, at du og din virksomhed forholder jer til disse seks grundforudsætninger for at lykkedes:

TILLID – MUS skal være tillidsskabende

Tillid er en væsentlig faktor for at skabe basis for udvikling, da tillid skaber tryghed og åbenhed. Opbygningen af tillid er en proces, der kan tage tid og være forbundet med mange andre omstændigheder.

Tillid er altid forbundet med en særlig risiko for den part, der udviser modparten tillid. Der er et paradoks ved tillid, da det kun kan opstå, hvis der udvises tillid.

MUS baseres på tillid og er i sig selv tillidsskabende. Udbyttet af MUS er proportionalt med graden af tillid.

FOKUS – MUS skal have det nødvendige fokus

Fokus er at prioritere alle tre faser af udviklingsprocessen. Med andre ord betyder det, at forberedelse, samtalen og handling skal have lige højt fokus igennem hele processen. Dette vil skabe engagement og motivation for både dig og medarbejderen.

Fokus er at koncentrere opmærksomhed og energi rettet mod en bestemt opgave eller fase.

Hvis der fra ledelsens side vises opmærksomhed til virksomhedens MUS, og hvis ledelsen selv går forrest, så bliver MUS typisk en positiv begivenhed, som de fleste ansatte glæder sig til.

REFLEKSION – MUS handler om at kunne reflektere

Refleksion spiller en central rolle for, at kunne komme sikkert igennem alle tre faser af udviklingssamtalen (forberedelse, samtalen og realiseringen).
Vores definition af refleksion er således:

Refleksion er at tænke over, hvorfor vi gør, som vi gør, så vi bedre kan forstå, hvad vi faktisk i realiteten gør. Uden refleksion vil vi finde os selv fanget i at gentage de samme ineffektive handler, vi altid har gjort.

Derfor mener vi, at det bedste værktøj, du som leder har, er din evne til at tænke over, hvorfor du tænker, som du gør. NXT LVL MUS er et vigtigt og alvorligt redskab. Ud fra dette aspekt skal lederen derfor tage sin position alvorligt, da den information og udviklingsplan, som kommer ud af udviklingssamtalen, bliver tillagt stor værdi fra medarbejderen.

KOMPETENCER – MUS giver overblik over de nødvendige kompetencer

Kompetencer er en betegnelse for forskellige former for adfærd, som ligger til grund for en præstation. Kompetencer afgør, hvorvidt man kan/vil tilegne sig ny viden og nye færdigheder inden for et givet arbejdsområde, samt hvordan denne viden og disse færdigheder vil blive bragt i spil med det formål at forbedre præstationer.

Kompetencer handler om, hvordan man anvender sine evner, viden og færdigheder i de daglige arbejdsopgaver. Det er to mulige udviklingsveje, den ene er at blive bedre til noget, du er god til i forvejen. Den anden er at udvikle helt nye kompetencer, som er relevante for arbejdet.

MUS er den bedste mulighed for at få et overblik over, hvilke kompetencer der skal i spil, og evt. trænes, for at den enkelte medarbejder lykkes.

UDVIKLING – MUS handler om at udvikle sig

Vi tror på, at det udviklingsrettede skaber konstruktiv dialog om nutiden og fremtiden og et godt fundament for en ærlig og åben dialog. Udviklingsbegrebet kan være vanskeligt at adskille fra forandringsbegrebet, men det er vigtigt at huske på, at ikke al forandring fører til udvikling. Forandringer kan konstateres – forandring kan indebære, at dele af organisationen udvikles, mens andre dele bliver, hvor de er, og andre dele igen forandres.

Udvikling skal ses som en bevægelse fra ét udgangspunkt til et andet, hvor sidstnævnte vurderes som værende bedre og mere optimal.

Netop U’et i MUS er et bærende element, og planlægningen af udviklingen, uanset om den skal drives via fx opgaver, kolleger eller kurser, sker jo typisk ikke ved andre lejligheder.

HELHED – MUS er en kontinuerlig proces

MUS skal ikke ses som en enkelt begivenhed, men en kontinuerlig proces, som skal være kulturelt og strategisk forankret i virksomheden. Derfor er det nødvendigt med et vertikalt perspektiv: Der skal skabes sammenhæng mellem virksomhedens og medarbejderens udvikling, og imellem disse to yderpunkter kan der være andre niveauer som afdeling og team.

Derudover skal processen opleves som relevant for medarbejderen i sin nuværende stilling. Hvis medarbejderen ikke oplever, at udviklingssamtalen og udviklingsområderne bidrager til at kunne udføre arbejdet bedre, vil det føre til ligegyldighed overfor udviklingen og derfor være spildte ressourcer.

Helhed udspringer fra strategisk planlægning, som indeholder få nøglekoncepter (udviklingsopgaver) og mål. Hvor medarbejderens kompetencer skal tilpasses nuværende eller fremtidige opgaver, som virksomheden efterspørger. Dette giver udviklingsprocessen sammenhængskraft, balance og forudsigelighed.