SBS TV - kundecase med NXT LVL

Kundens udfordring

Enso har siden 2004 videreuddannet SBSmedias ledere. På det tidspunkt lancerede virksomheden med den nye administrerende direktør Henrik Ravn i spidsen en strategi, hvis mål det var at professionalisere hele virksomheden, der på det tidspunkt var præget af en nedtur og et blakket image. Siden da har Ensos rolle været at rådgive SBSmedia indenfor HR og uddanne såvel top- som mellemledere. I 2011 flyttede SBSmedia sit hovedkvarter fra Mileparken til Jarmers Plads i Københavns Centrum, og der etableredes nye tv-kanaler og radiokanaler. Omsætningen og organisationen er vokset eksplosivt, og i kølvandet på succesen var der igen behov for at opgradere ledernes kompetencer.

Vores løsning

I 2012-13 gennemfører vi et program, der kaldes “Next level”. De 35 ledere/nøglepersoner er blandet på kryds og tværs, såvel fagligt som geografisk, således at der ud over den ledelsesfaglige uddannelse også lægges vægt på det tværorganisatoriske samarbejde.

Efter kick-off med temaet Professionel Passion er modulerne bygget op omkring kompetenceudvikling indenfor: Personlig udvikling, teamudvikling, innovation, strategi, projektledelse og medarbejderudviklingssamtaler.

Undervejs har alle deltagere udarbejdet deres egen plan for personlig og professionel udvikling, og desuden har de alle indgået i grupper, der har haft en opgave af strategisk betydning for SBSmedia, hvor tillært viden og færdigheder skulle anvendes. Opgaverne er fremlagt for hinanden og for topledelsen.

Princippet i alle vores aktiviteter hos SBSmedia er et tæt samspil med topledelsen, et program som er afvekslende og varierende, og sidst, men ikke mindst opgaver, hvor deltagerne prøver kræfter med reelle strategiske udfordringer i virksomheden.

Det spørgsmål, som vi konstant i planlægningen bruger til at navigere efter, er: “Hvad er next level?”