Logimatic case - NXT LVL

Kundens udfordring

Logimatic er en virksomhed i Aalborg, der netop har fejret 25 års jubilæum. Netop derfor var det efter skåltalerne nærliggende at tale om, hvad fremtiden skal byde på. Selvom virksomheden er succesfuld og det er en attraktiv arbejdsplads, skal man jo stadig udvikle sig, når man konkurrerer på et kompetitivt marked. Derfor har ledelsen med assistance fra Enso igangsat en proces, hvor målet er at reformulere mission, vision og værdier. Alle ansatte er involveret i processen.

I den forbindelse er det blevet besluttet, at medarbejderudviklingssamtale-konceptet (MUS) skal afspejle det ændrede forretningsgrundlag, og her har Logimatic valgt at anvende NXT LVL.

Vores løsning

Vi indledte med et 2-dages seminar med ledergruppen, hvor vi innovativt arbejdede med at reformulere vision, mission, værdier og input til strategi. På baggrund heraf involveredes alle medarbejdere i workshops om arbejdet med værdigrundlaget, og på den baggrund er der valgt fire værdier.

Visionen, missionen og værdierne indgår i MUS-guiden, således at medarbejderens udvikling kan afspejle virksomhedens DNA og udvikling.

Alle ledere/mentorer, som gennemfører MUS i Logimatic, deltog herefter i et 2-dages kursus, hvor formålet var at lære det nye koncept at kende, at kunne tilpasse konceptet endeligt til medarbejderne og ikke mindst at træne samtaleteknik.

Fordi konceptet er helt nyt for Logimatic og bygger på nogle helt andre principper end det tidligere, har virksomheden valgt at gøre meget ud af at informere medarbejderne om det nye koncept og at udlevere MUS-guiden til udfyldelse i god tid inden selve samtalen.