NXT LVL Case: Danske Advokater fik ny løsning til MUS-samtalen

Kundens udfordring:

Danske Advokater var på udkig efter et MUS-koncept, som kunne rumme følgende vigtige temaer:

 • Opfange signaler om ønsker og trivsel
 • En god meningsfyldt forberedelse
 • Se udviklingen hos den enkelte
 • Bruges proaktivt og fremadrettet
 • Udvikle en god og konstruktiv feedback-kultur
 • At man skal opleve sig som værdsat og vigtig
 • Viden hvad medarbejderne gerne fortsat vil udvikle og kunne sætte ord på det
 • Fast måde at gøre det på det
 • Kunne skabe en fornuftig ramme for en god snak om realistiske mål
 • Udvikle medarbejdere og afdelinger

Vores løsning

Ledergruppen deltog i en workshop af en dags varighed, hvor vi gennemgik NXT LVL MUS-konceptet i forhold til hvad der særligt vigtigt for Danske Advokater. Der blev også afsat tid til samtaletræning, motivation af medarbejdere og diskussion af, hvad god ledelse er i DA. Lederne blev også introduceret til NXT LVL SYS, det digitalt understøttende system, som sikrer lederen overblik og indblik i hele MUS processen.

Med NXT LVL MUS fik Danske Advokater:

 • Overensstemmelse mellem leder og medarbejders om hvilke opgaver, der skal prioriteres og ikke mindst, hvilken kompetenceudvikling, der kræver
 • Skabt fundamentet for den nødvendige kompetenceudvikling for hele virksomheden og derved også fundamentet for at lykkedes med de overordnede mål for virksomheden som helhed
 • Et ledelsesværktøj, der sikrer at kompetenceudviklingen sker efterfølgende
 • Et MUS-koncept, der gør jer mere effektive og tidsbesparende
 • Et MUS-koncept, der konstant understøtter medarbejdernes behov for den rette udvikling, og Ikke kun en isoleret samtale