NXT LVL i Børsen med læserbrev

I NXT LVL har vi efter flere års research, undersøgelser og udvikling valgt at melde ud, at til trods for at MUS’en nu har rundet de 40 år som fænomen i Danmark, tror vi stadig på MUS’en som et stærkt strategisk ledelsesværktøj i enhver organisation.

Lad os lige dvæle ved begrebet MUS, som jo betyder MedarbejderUdviklingsSamtale. Med andre ord afsløres formål og form smukt i forkortelsen, idet man som medarbejder må være en del af noget større; M’et står jo ikke for menneske, U’et står for udvikling, mens S’et står for den ”modersamtale”, der typisk er en gang årligt.

Den årlige MUS er i vores øjne en enestående chance for virksomheden til at:

 • Få kommunikeret sin strategi ud til den enkelte medarbejder
 • Stille skarpt på hvilke opgaver, den enkelte medarbejder skal fokusere på i det kommende år
 • Få overblik over, hvilke kompetencer der skal udvikles hos medarbejderne for at kunne sætte sine evner, færdigheder og viden i spil
 • Få en regulær samtale med tid til refleksion, hvor målet er, at begge parter er enige om, hvad der skal udvikles, hvilken indsats der skal til, samt hvilken support der er behov for
 • Ledelsen får en temperatur på, hvor virksomheden er parat til at møde fremtiden

Gør jer umage med MUS’en

Det føromtalte konsulenthus’ konklusion om, at deres MUS ikke virker og skal udvikles, overrasker os ikke. Dels refererer de til, at det har taget udgangspunkt i ”et sterilt regneark”, og at medarbejderne ønskede det aflivet. Dels har NXT LVL i samarbejde med konsulenthuset Ennova adspurgt 4000 medarbejdere om deres oplevelser med MUS, og resultatet var nedslående – bl.a.:

 • 4 ud af 10 mener, at de ikke får noget reelt udbytte af deres MUS
 • Der tales mere om præstationer de sidste år end opgaver det kommende år
 • Under halvdelen oplever, at der følges op på deres MUS
 • Kun 1/3 af medarbejderne oplever, at deres ledere var godt forberedte til samtalen

Og sådan kunne vi blive ved… Læs mere om resultaterne fra undersøgelsen her.

Vi vover således den påstand, at det pågældende konsulenthus har haft et MUS-koncept, der er mindst lige så ringe, som det repræsentative og valide udsnit af Danmarks befolkning giver udtryk for. Deres alternativ kaldes Momentum og er et udviklingsprogram, og med udgangspunkt i ganske få bemærkninger om, hvad konceptet dækker over, kunne det godt lyde som om, at man prøver igen med en bedre MUS, men ikke tør kalde det, hvad det er, fordi begrebet var kørt i sænk af ledelsen. I vores optik bygger en god MUS på seks forudsætninger, nemlig:

 • Tillid – mellem leder og medarbejder sikrer tryghed, og tryghed sikrer åbenhed
 • Fokus – ledelsen skal gå forrest og sikre, at lederne er klædt på til at føre udviklingssamtaler, og ikke blot afholde et møde
 • Helhed – MUS skal forankres i virksomhedens mål og strategier
 • Refleksion – der være ”højt til loftet”, plads til undring, tvivl og eftertanke
 • Udvikling – der skal kigges mere fremadrettet end bagudrettet
 • Kompetencer – der skal ses på, hvordan ens viden, færdigheder og evner sættes i spil, sjældent mere faglighed

Hold fast i jeres MUS

Uanset hvilket koncept, man som virksomhed vælger, er man nødt til at tage højde for disse seks forudsætninger. Specielt lyder en månedlig samtale som i risikozonen for at blive oplevet som triviel og mere driftsorienteret, hvis ikke der har været en ”modersamtale” – en MUS. Tværtimod viser vores erfaringer, at en stor del af pointen ligger i, at opfølgningen efter MUS’en bliver individuel og situationsbestemt i forhold til den enkelte medarbejder.

Derfor er vores budskab: Hold fast i jeres MUS, gør det ordentligt og undlad at falde for fristelsen til at pakke det lidt anderledes ind og derefter kalde det noget andet – det bliver alligevel opdaget.
Det ville svare til, at vi forsøger at argumentere for at Nytårsaften har fejlet, så nu kalder vi den noget andet, eller endnu værre, nu holder vi i stedet tolv pseudo-fester hver den sidste i måneden. Mon ikke det vil blive lidt af en fuser at sidde 31. december og spise frikadeller med rødkål, og i tankerne er der stor lyst til et brag af en fest?

I stedet så gør MUS’en til en fest, hvor vi alle springer ind i det næste år med positive drømme, planer og lyst til at udvikle os og bidrage til den organisation, som vi alle er en del af.
God MUS og godt nytår!
Læserbrevet er skrevet af Christian Stadil og udgivet i Børsen mandag den 14. december 2015.