NXT LVL giver dig 4 skarpe råd til en god MUS-samtale

MUS betyder tid til den årlige omgang refleksion, selvkritik og målsætning. MUS-samtalen er et uvurderligt værktøj, der faciliteter en unik platform med plads til at løfte virksomheden til nye niveauer.

Travle hverdage og et rutinepræget arbejdsmiljø kan medføre, at jeres MUS ikke formår at definere virksomhedens kompetencer og udviklingsområder – og det kan blive dyrt for jeres virksomhed på længere sigt. Jeres MUS skal være en kikkert, hvorigennem I skuer nye muligheder frem for begrænsninger.

Igennem mange års erfaring inden for området har vi her samlet 4 gode råd til, hvordan din MUS bliver affyringsklar!

1. Smid spørgeskema-versionen af MUS-samtalerne væk

Lange, rutineprægede forberedelser til MUS-møder dræber en del af motivationen og arbejdsglæden. Vi mener, at den overordnede ramme for en kompetenceudviklende MUS skal opbygges med de 6 forudsætninger som fundament: tillid, fokus, refleksion, kompetencer, udvikling og helhed. Lad virksomhedens ledere være godt klædt på til MUS-samtalen med disse forudsætninger i baghovedet – og undgå uinspirerede processer, der får dig til at glemme, hvad en MUS-samtale egentligt står for.

2. Se på de målbare resultater ved en god MUS

Fokusér på resultater og mindre bløde værdier, når du skal fremlægge fordelene ved en gennemført MUS-proces for din leder. Et godt MUS-koncept, hvor der er fokus på U’et for ’udvikling’, vil gøre medarbejderne mere effektive, fordi de får udviklet og arbejdet på de nødvendige kompetencer i forhold til de opgaver, der skal løses. Det skaber ikke bare medarbejdertrivsel, men også et udviklende arbejdsmiljø, hvilket giver bedre resultater for din virksomhed. Glade og udfordrede medarbejdere performer bedre, har et sundere helbred og er godt udrustede, når store opgaver skal løses i virksomheden.

3. Medarbejderen skal opleve en forskel fra år til år

Vælg årets kompetencefokus og udskift de overordnede temaer for at skabe fokus på emner af særlig af strategisk betydning for virksomheden. Har medarbejderen eksempelvis fået nye opgaver siden sidste MUS-møde, er det oplagt at andre udviklingsperspektiver drøftes. Spørg dig selv: afspejler jeres MUS mangel på udvikling, eller er det en spændende samtale, som leder og medarbejder ser frem til at gå i dybden med i lyset af årets udfordringer?

4. Glem aldrig opfølgning

MUS er en kontinuerlig proces, der skal udvikle virksomheden som en helhed. Feedback er en essentiel del af en proces, der i det lange løb skal ende med, at virksomheden performer endnu bedre. Lykkedes denne del af din MUS-proces, er du nået langt.