Tag testen og bliv klogere på jeres MUS!

//Tag testen og bliv klogere på jeres MUS!

MUS er Årets Vigtigste Samtale.

Test dig selv og find ud af, om du er helt klar til næste MUS, eller om der er plads til forbedring.
Vores erfaringer viser, at virksomheder med denne test hurtigt kan diagnosticere, hvad der kan ændres, før jeres medarbejderudviklingssamtaler virkelig rammer plet. Ved at udfylde testen kan du finde inspiration til, hvad jeres virksomhed kan med MUS-samtaler.

Er jeres MUS-trafiklys rødt, gult eller grønt?

Hvis du søger inspiration til, hvordan du kan optimere MUS-samtalerne i virksomheden, så læs vores nyeste bog “Årets Vigtigste Samtale – hvad enhver leder bør vide om MUS”. Bogen guider dig og din virksomhed til at få det fulde udbytte af jeres medarbejderes kompetencer og afholde MUS-samtaler, der virkelig optimerer individuelle behov og udviklingsmuligheder. Den er helt uundværlig både før, under og efter årets vigtigste samtale!

Sådan gør du: Du bedes reflektere over, hvor enig du er i de nedendstående 18 udsagn i testen, og hvorledes de stemmer overens med jeres nuværende situation. Når du har været alle punkterne igennem, får du svar på, hvordan jeres MUS-samtaler klarer sig på nuværende tidspunkt.


MUS-trafiklys. TEST: hvor godt kører jeres MUS?

1.Mine medarbejdere er bekendte med organisationens strategi og vision for det kommende år.
2.Jeg fortæller mine medarbejdere, hvordan jeg ser deres betydning for organisationens strategi.
3.Jeg sikrer mig, at medarbejderens kompetenceudvikling stemmer overens med organisationens strategi og mål.
4.Jeg prioriterer at afsætte tilstrækkelig tid til forberedelse.
5.Medarbejderen kan mærke, at denne samtale er vigtig og prioriteret fra ledelsens side.
6.Jeg har systemer til at minde mig om at give den enkelte medarbejder kontinuerlig feedback.
7.Mine medarbejdere har tillid til, at jeg evner at håndtere vanskelige dilemmaer.
8.Jeg tager ansvar for, at samtalen bliver afholdt i en tillidsfuld atmosfære.
9.Jeg holder, hvad jeg lover mine medarbejdere og følger op på indgåede aftaler.
10.Jeg har overblik over sammenhængen mellem afdelingens opgaver og medarbejdernes kompetencer.
11.Jeg sætter tid af til at diskutere, hvorledes medarbejderen udfylder sin jobfunktion ideelt, og hvilke kompetencer der er brug for på kort og langt sigt.
12.Jeg arbejder dagligt med at kompetenceudvikle mine medarbejdere.
13.Jeg afsætter tid i forberedelsen til at reflektere over mine medarbejderes udvikling.
14.Jeg reflekterer over nye udviklingsmål og opgaver med den enkelte
15.Jeg afsætter tid til at reflektere over status på medarbejderens specifikke udviklingsmål.
16.Jeg gennemtænker mine medarbejderes konkrete udviklingsmuligheder.
17.Jeg spørger ind til, hvordan jeg bedst kan bakke op om medarbejdernes udviklingsmål.
18.Jeg giver konstruktiv feedback og sørger for, at udviklingsmål omsættes til handling.

2017-02-28T19:04:27+00:00 MUS & HR|