Referencer

/Referencer
Referencer 2017-04-15T13:57:10+00:00

Vi arbejder både for nogle af Danmarks førende virksomheder, men også mellemstore og helt små virksomheder – som kan være private lige så vel som offentlige. Vi arbejder primært med danske virksomheder, som har hovedkvarter i Danmark, og har desuden stor erfaring med grønlandske virksomheder.

Her ses et udpluk af vores kunder, og du skal være velkommen til at kontakte os for flere referencer. Læs desuden vores case om Logimatic nederst på siden.

Bilelde af vores kunder og referencer


Det siger vores kunder

Vi ønskede et MUS-koncept, der kunne give lederne et godt overblik over medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, da vi står overfor nye ambitiøse muligheder. NXT LVL er et godt værktøj, som har givet os indsigt i hver enkelt medarbejders potentiale og lyst til at bidrage, så vi kan tage vores næste skridt i forhold til implementering af strategien. I ledelsen har vi således fået en systematik, som er anvendelig i dagligdagen, og medarbejderne nyder godt af at kende den bane, de skal spille på. Vi har fået struktur og et system, der tilfører os værdi.
René Szczyrbak, STV Production A/S
Mine ønsker til udvikling handlede om at få værktøjer til at blive stærkere i projektlederrollen. Via NXT LVL Focus-personprofilen har jeg fået indsigt i, hvilke personlige kompetencer som vil løfte mig, og det har givet et afgørende udgangspunkt for at kunne klarlægge de mest meningsgivende indsatsområder. Focus-resultatet har givet god forståelse for, hvordan jeg får mine personlige kompetencer i spil på den rigtige måde, så jeg kan spille mine kort bedst muligt i projektlederrollen.

Mette Ingemann, Senior Development Scientist hos Chr. Hansen
Det er en stor værdi for os at have et MUS-koncept fra NXT LVL, hvor der er højt til loftet, og som giver os mulighed for at tale om passion og ambition på en nærværende måde. Vi er dybt afhængige af gode og værdiskabende relationer, og derfor skal vi kunne have samtaler, hvor vi kan tale mening, mål med indsatsen og passion med hver enkelt medarbejder. NXT LVL tilbyder en struktureret ramme for sådanne samtaler og ikke mindst en plan for, hvordan vi får de gode intentioner omsat til hverdagsledelse og drift.
 
Puk Draiby, generalsekretær hos FGB

Case: Logimatic

Kundens udfordring

Logimatic er en virksomhed i Aalborg, der netop har fejret 25 års jubilæum. Netop derfor var det efter skåltalerne nærliggende at tale om, hvad fremtiden skal byde på. Selvom virksomheden er succesfuld og det er en attraktiv arbejdsplads, skal man jo stadig udvikle sig, når man konkurrerer på et kompetitivt marked. Derfor har ledelsen med assistance fra Enso igangsat en proces, hvor målet er at reformulere mission, vision og værdier. Alle ansatte er involveret i processen.

I den forbindelse er det blevet besluttet, at medarbejderudviklingssamtale-konceptet (MUS) skal afspejle det ændrede forretningsgrundlag, og her har Logimatic valgt at anvende NXT LVL.

Vores løsning

Vi indledte med et 2-dages seminar med ledergruppen, hvor vi innovativt arbejdede med at reformulere vision, mission, værdier og input til strategi. På baggrund heraf involveredes alle medarbejdere i workshops om arbejdet med værdigrundlaget, og på den baggrund er der valgt fire værdier.

Visionen, missionen og værdierne indgår i MUS-guiden, således at medarbejderens udvikling kan afspejle virksomhedens DNA og udvikling.

Alle ledere/mentorer, som gennemfører MUS i Logimatic, deltog herefter i et 2-dages kursus, hvor formålet var at lære det nye koncept at kende, at kunne tilpasse konceptet endeligt til medarbejderne og ikke mindst at træne samtaleteknik.

Fordi konceptet er helt nyt for Logimatic og bygger på nogle helt andre principper end det tidligere, har virksomheden valgt at gøre meget ud af at informere medarbejderne om det nye koncept og at udlevere MUS-guiden til udfyldelse i god tid inden selve samtalen.

Læs flere cases her >