Udgivelser

//Udgivelser
 • Der bruges masser af tid på at afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) i danske virksomheder og offentlige institutioner. Men hvilket udbytte får virksomheden og medarbejderne af dem, og skaber samtalerne værdi, eller er de spild af tid? Undersøgelser viser, at MUS oftest afholdes uden kobling til virksomhedens strategi og i stedet bliver en rituel begivenhed uden reel betydning. Ritualet og perspektivet i MUS er dog godt, der er bare rigtig meget plads til forbedring, hvilket vil være til gavn for såvel medarbejdere som virksomhed. MUS-samtaler er bestemt investeringen værd, men kun hvis det gøres ordentligt, og det er den læring, vi byder på i denne bog. Du kan blandt andet læse om, hvordan MUS kan tænkes sammen med virksomhedens strategi, tage en test, som kan give dig en idé om, hvor god du er til at afholde MUS, og få input til, hvilke indsatser der skal til, for at du og din virksomhed lykkes med at afholde værdiskabende MUS. Bogen henvender sig til ledere, der holder MUS, til HR-folk, der er ansvarlige for den overordnede proces og til medarbejdere, som interesserer sig for udvikling af mennesker og virksomheder. Bogen er tænkt som et konkret værktøj til dem, der ønsker at udnytte og bruge MUS bedre.
 • Målet med bogen “Netværk dig til succes" er, at den skal være praktisk anvendelig. Den bevæger sig hurtigt fra “hvad” til “hvordan”. Det er vores erfaring, at mange netværksbøger præsenterer networking som begreb - og så giver nogle tilfælde spredte guidelines til, hvordan man så kan gøre det. Det er tanken, at denne bog får karakter af at være en “how to do”-bog, sådan at man efter endt læsning har erhvervet sig redskaber til at:
  • Blive bevidst om sine styrker og udviklingsområder som netværker.
  • Synliggøre, hvordan ens netværk bliver midlet til at opnå ens mål.
  • Få kortlagt sit netværk.
  • Opnå viden om, hvilke kompetencer man ønsker at forbedre og udvikle.
  • Tage stilling til sig selv som netværker.
  • Kunne udvælge, hvilke netværk det er relevante at indgå i.
  • Lægge en konkret plan for udviklingen af sig selv som netværker.


 • Passion er det, der driver os, og det, vi brænder for. Passion er en stor indre ressource. Hvis vi først kan finde ind til den, har vi alle muligheder for at skabe lykke, handlekraft og forretningsmæssig succes. Intet mindre. "Professionel passion - Om det meningsgivende arbejdsliv" hjælper dig til at opdage din passion og få den integreret i dit arbejdsliv. Bogen gennemgår de faktorer, som skal sættes i spil, hvis din professionelle passion skal udfolde sig. Og du får indblik i, hvilke områder du eventuelt skal styrke. For at give inspiration til det passionerede arbejdsliv, har vi interviewet seks dybt passionerede personer: Kasper Bech Holten, Malene Birger, Alfred Josefsen, Chris MacDonald, Lykke Friis og Per Wimmer. Alle fortæller levende om, hvordan de udfolder deres passion i det, de gør. Professionel passion henvender sig til alle med ambitioner om at udvikle sig i deres arbejdsliv. Bogen har relevans for alle ledere, som ønsker inspiration til, hvordan man udvikler medarbejdernes potentiale.