NXT LVL Focus

/NXT LVL Focus
NXT LVL Focus 2017-04-15T13:43:12+00:00

Med NXT LVL Focus præsenterer vi et gennemarbejdet erhvervspsykologisk redskab til systematisk klarlægning og bearbejdning af de personlige kompetencer hos ledere og medarbejdere i virksomheden.

NXT LVL Focus er en personlighedstest, der er udviklet i samarbejde med Kjerulf & Partner, landets førende udbydere af erhvervspsykologiske tests.

Personlighedstesten måler på medarbejdernes åbenbare potentialer og talenter, uanset om de er tydelige eller skjulte. Focus-resultatet skal forstås som et billede, der viser, hvordan personlige kompetencer og nærmeste udviklingsområder afspejler sig lige nu og dermed også et unikt udgangspunkt for at udvikle sig i forhold til ens arbejdsopgaver og kommende udfordringer.

NXT LVL Focus kan anvendes som led i rekrutteringsprocessen til vurdering af jeres jobkandidater, onboarding af nye medarbejdere, kompetenceudvikling, som individuelt redskab i forbindelse med coaching, samt som værktøj til implementering af større forandringsprocesser, hvor virksomhedens kultur og organisation skal ændres.

Du har mulighed for at blive certificeret i at bruge NXT LVL Focus, hvis du er leder inden for HR, coach, konsulent eller rådgiver.

Test og certificering

Test
Varighed: 2 timer

Testresultatet foreligger som en testrapport, der udleveres til testpersonen ved en mundtlig tilbagemelding.
Testrapporten indeholder grafisk oversigt, gennemgang af den enkelte score på hvert parameter, samlet skriftlig beskrivelse, udviklingsperspektiver m.m.
Prisen er 4.000 kroner (for test inkl. tilbagemelding).

Certificering
Varighed: 1 dag + egen testtilbagemelding

Vi tilbyder, at du kan blive certificeret i at bruge Focus Personprofil i dit daglige virke enten som HR-chef, HR-Partner, coach eller rådgiver.
Prisen for at blive certificeret er 8.000 kroner ekskl. moms. Det inkluderer 1 dags undervisning og egen testtilbagemelding. Derudover findes bagvedliggende hjælpemateriale, som bl.a. indeholder psykologiske analyser til brug for den, som skal rekruttere, coache, afholde kursus eller have en medarbejder igennem et udviklingsforløb.

Rekruttering

NXT LVL Focus kvalitetssikrer rekrutteringsprocessen ved at give et dybdegående og målbart billede af jobkandidatens kompetencer. Testen giver indsigtsrig viden om en jobkandidats personlige kompetencer, som gør det nemmere for beslutningstageren at navigere i den komplekse udvælgelsesproces.

Ved at anvende et integreret testværktøj i processen, træffes bedre ansættelsesbeslutninger, og risikoen for omkostningstunge fejlansættelser mindskes markant. NXT LVL Focus giver et præcist og nuanceret billede af testpersonens kompetencer relateret til de arbejdsopgaver, vedkommende skal beskæftige sig med. Værktøjet er også anvendeligt til at vurdere det sociale ‘fit’, og om jobkandidaten er et godt match i forhold til virksomheden og de eksisterende medarbejdere.

Testen giver desuden vigtig indsigt i jobkandidatens styrker og udviklingsområder, og viser hvad der driver testpersonen, og hvad der skal til for at realisere vedkommendes potentiale. En viden der kan benyttes i det videre forløb, såfremt jobkandidaten ansættes og skal onboardes i virksomheden.

Onboarding

NXT LVL Focus-testen gør det nemt at skræddersy onboarding-programmer til nye medarbejdere.

Et godt og skræddersyet onboarding-program øger sandsynligheden for positiv fastholdelse af medarbejdere og mindsker derved store omkostninger forbundet med uønskede opsigelser.
Testen giver de nye medarbejdere et indtryk af professionalisme og grundighed, som er med til at skabe en tryg start.

NXT LVL Focus-testen tidsoptimerer opstartsprogrammer ved at sætte medarbejderens kompetencer hurtigere og mere effektivt i spil fra start. Ved at bruge testresultatet som udgangspunkt for udarbejdelse af medarbejderens onboarding-program, integreres medarbejderen mere smidigt i virksomheden, og indlæringstiden formindskes. Med NXT LVL Focus opnås vigtig indsigt, om hvad der motiverer kandidaten, og ligeledes hvad der kan virke demotiverende.

Testværktøjet gør det muligt at identificere talent og lederpotentiale fra start af, så denne viden kan tænkes ind i udarbejdelse af onboarding-programmet. Testen giver ligeledes et billede af områder/faktorer, man bør være særligt opmærksom på ved den enkelte medarbejder. På den måde kan onboarding-programmet planlægges, så det er med til at skabe motiverede medarbejdere i det lange løb.

Kompetenceudvikling

NXT LVL Focus er en personlighedstest baseret på særligt brugbare og anvendelige kompetencer, som vi er kommet frem til igennem 20 års erfaring med udvikling og brug af tests.

Kompetenceudvikling med NXT LVL Focus sikrer, at organisationers interne ressourcer sættes bedst muligt i spil. En udvikling der samtidig skaber motiverede medarbejdere og medvirker til positiv fastholdelse af medarbejdere.
NXT LVL Focus-testen er særligt anvendelig, når der er behov for dybere viden om den enkeltes personlige ressourcer, og hvordan disse sættes bedst i spil i forhold til vedkommendes arbejdsopgaver og virksomhedens forretningsstrategi.

Personlighedstesten måler og fokuserer på den enkeltes præferencer, personlige potentialer, talenter og nærmeste udviklingsområder. Testrapporten indeholder desuden en udviklingsguide for hver af kompetencerne, der gør det muligt at sætte gang i en individuelt tilpasset udvikling med det samme.

For at arbejde med udvikling er det essentielt at have et fyldestgørende billede af medarbejdernes kompetencer, så man ved, hvilket udgangspunkt en udviklingsproces påbegyndes fra.
Testen øger medarbejderens selvindsigt og skærper opmærksomheden på udviklingsområder, som er blinde for personen.
NXT LVL Focus er også et nyttigt og værdiskabende værktøj i forbindelse med teamudviklingsforløb. Testresultaterne giver indsigt i gruppedynamikker, og giver gruppemedlemmerne en øget forståelse for deres kollegaers præferencer og personlighed. Det giver et arbejdsmiljø med færre konflikter og stressramte medarbejdere, og det øger den generelle trivsel.

På et organisatorisk plan skaber NXT LVL Focus overblik over fordelingen af kompetencer i virksomheden. En indsigt der giver klarhed omkring, hvorvidt det er de rigtige personer, som bestrider de forskellige ansvarsområder i virksomheden.