Med NXT LVL Focus præsenterer vi et gennemarbejdet erhvervspsykologisk redskab til systematisk klarlægning og bearbejdning af de personlige kompetencer hos ledere og medarbejdere i virksomheden. Personprofilen anvendes til de særlig ambitiøse medarbejdere, samt udvalgte grupper f.eks. talenter, hvor der sættes ekstra fokus på deres kompetenceudvikling.

Derudover kan NXT LVL Focus anvendes til vurdering af jeres jobkandidater og som individuelt redskab i forbindelse med coaching, kompetenceudvikling samt som værktøj til implementering af større forandringsprocesser, hvor virksomhedens kultur og organisation skal ændres.

NXT LVL Focus måler på medarbejdernes åbenbare potentialer og talenter, uanset om de er tydelige eller skjulte. Focus-resultatet skal forstås som et billede, der viser, hvordan personlige kompetencer og nærmeste udviklingsområder afspejler sig lige nu og dermed også et unikt udgangspunkt for at udvikle sig i forhold til ens arbejdsopgaver og kommende udfordringer.

NXT LVL Focus personprofilen er udviklet i samarbejde med Kjerulf & Partner, landets førende udbydere af erhvervspsykologiske tests.

Testtilbagemelding af medarbejdere

Varighed: 2 timer.

  • Vi tester de særligt ambitiøse i NXT LVL Focus-testen, og testresultatet inddrages i årets MUS.
  • Skriftlig opsamling medfølger og profilrapport med udviklingsguide.

Certificering i brug af NXT LVL Focus-test

Varighed: 2½ dag.

  • Adgang til at bestille, score og give tilbagemelding på NXT LVL Focus-test.
  • Kan bruges til såvel MUS som rekruttering og kompetenceudvikling.

På enso.dk kan du læse om netværk, Professionel Passion, og hvad Enso i øvrigt arbejder med.