Forskellen på NXT LVL og den traditionelle MUS

///Forskellen på NXT LVL og den traditionelle MUS

Den traditionelle medarbejderudviklingssamtale, MUS, handler primært om trivsel og en årlig, evaluerende samtale med den enkelte medarbejder. Den traditionelle MUS har derfor sin begrænsning, når det kommer til medarbejderens udvikling og forretningsstrategi.

NXT LVL MUS bygger på seks forudsætninger, som er tillid, fokus, refleksion, kompetencer, udvikling og helhed. Disse forudsætninger udgør tilsammen fundamentet for NXT LVL, som har fokus på udvikling af virksomhedernes vigtigste aktiv, nemlig de ansatte. Læs mere om hver af de seks forudsætninger nederst på siden.

NXT LVL OptiMUS

Virksomhedens MUS-koncept giver et godt fingerpeg om, hvilken kultur der hersker i virksomheden, og hvilken adfærd der kan spores hos medarbejderne.

Se nedenstående NXT LVL OptiMUS-matrix.

Billede af NXT LVL OptiMUS-model

Den nye generation af MUS

Med NXT LVL præsenterer vi den nye generation af MUS, som bringer medarbejderne et niveau op.
Se med nedenfor, hvordan NXT LVL MUS adskiller sig fra den traditionelle medarbejderudviklingssamtale.

Traditionel MUS:

Performanceevaluering

”4 ud af 10 medarbejdere får ikke noget reelt udbytte af deres MUS*”.

NXT LVL MUS:

Kompetenceudvikling

Det handler om at få afdækket, hvilke kompetencer medarbejderen skal udvikle og sætte fokus på for at løse sine opgaver bedst muligt.

Traditionel MUS:

Primært bagudrettet

”Der tales mere om præstationer de sidste år end opgaver det kommende år*”.

NXT LVL MUS:

Primært fremadrettet

Det er vigtigt at kigge fremad mod kommende opgaver og udfordringer for såvel medarbejder som virksomhed.

Traditionel MUS:

Én samtale

”Under halvdelen oplever, at der følges op på deres MUS*”.

NXT LVL MUS:

Tre faser

Forberedelse, samtale og handling er lige vigtige faser.

Traditionel MUS:

Ensformighed

”Kun 1/3 af medarbejderne oplever, at deres leder var godt forberedt til netop dette års samtale*”.

NXT LVL MUS:

Variation

NXT LVL er baseret på en gennembearbejdet forberedelse, som sætter agendaen for samtalen, så leder og medarbejder ved, hvad der skal tales om.

Traditionel MUS:

Tilfældig

”Kun 6 ud af 10 MUS resulterer i en skriftlig udviklingsplan*”.

NXT LVL MUS:

Struktureret

Det kræver fokus og plads, men så kommer resultaterne også mangfoldigt igen! Vi omsætter til handling straks efter samtalen.

Traditionel MUS:

Uklar

”Kun 6 ud af 10 medarbejdere har været til MUS inden for det sidste år*”.

NXT LVL MUS:

Tydelig

Medarbejderen skal kunne se meningen med sine udviklingsmål i forhold til virksomhedens strategi og retning.


*Baseret på undersøgelse i samarbejde med konsulenthuset Ennova.

Fundament for NXT LVL MUS

  • NXT LVL MUS bygger på en filosofi om, at udvikling af medarbejderen og virksomheden ikke kan adskilles, og at medarbejderudviklingssamtalen er den afgørende mulighed for at sætte retning på udviklingen.
  • NXT LVL MUS bygger på en antagelse om, at alle mennesker gerne vil udvikle sig. Det kræver blot de rette forudsætninger.
  • NXT LVL MUS bygger på en nytænkning i forhold til at ”one size does not fit all”
  • NXT LVL MUS bygger på seks forudsætninger:

Billede af MUS-modellen De seks forudsætninger

2017-04-15T12:09:20+00:00 MUS & HR|