NXT LVL MUS – årets vigtigste samtale

///NXT LVL MUS – årets vigtigste samtale
  • billede af medarbejderudviklingssamtale

Historien bag MUS – kort fortalt

Det at inddrage medarbejderen i en plan for, hvordan han eller hun fortsat kan bidrage til virksomhedens udvikling, har rødder tilbage til 1970’erne, hvor Forsvaret startede Uddannelsessamtaler. I 1980’erne blev det til M.U.S., hvor betydningen af U’et nu blev “Udvikling”. I 1990’erne og frem til i dag er det blevet mere og mere almindeligt at koble en vurdering af medarbejderens præstation på MUS, og i mange tilfælde også løn og bonus.

NXT LVL MUS

Stort set alle danske virksomheder, private såvel som offentlige, gennemfører MUS. Intet andet redskab kan have større betydning for den konstante udvikling af virksomhedens ansatte end netop MUS – men hvorfor gøres det så ikke ordentligt? Enso har udviklet et nyt koncept, som vi har døbt NXT LVL MUS til gavn for landets organisationer, dets ledere og medarbejdere med udgangspunkt i det midterste bogstav, nemlig “U” for UDVIKLING. NXT LVL-konceptet kan, udover “MU”, også bruges til kompetenceudvikling.

NXT LVL MUS er en helt ny måde at betragte MUS og kompetenceudvikling på. Det er et koncept, der tilpasses den enkelte medarbejders forudsætninger for at udvikle sig, som tager kompetenceudvikling alvorligt, og som samtidig skeler til organisationens behov og strategi.

Hvordan afholder jeg den bedste MUS tilpasset mine medarbejders niveauer?

NXT LVL MUS har udviklet tre udgaver af MUS, nemlig Light, Classic og Focus. Det har vi, fordi en MUS bør tilpasses den pågældende medarbejders uddannelses- og ambitionsniveau. Classic er som udgangspunkt for alle typer af medarbejdere, pånær medarbejdere med lavt uddannelsesniveau eller ikke-boglige baggrunde. Der anbefaler vi Light, hvor der er gjort en del ud af at tilpasse ord og begreber til medarbejdere, som ikke er så trænet i kompetenceudvikling. Focus er for særlig ambitiøse medarbejdere, hvor der skal ske et fokuseret og målrettet kompetenceløft, og hvor MUS-forløbet også vil indeholde en personligheds- og afklaringstest med formål at accelerere udviklingen.

Ambitionen er at løfte MUS, så det passer til virksomhedens strategiske virkelighed. Vi har derfor valgt at se bort fra det “gamle” MUS, hvor hovedfokus ligger på evaluering med manglende opfølgning. Fokus skal i stedet bevæge sige hen imod udvikling, tillid til realisering og simplificering af den komplicerede ledelsesdisciplin. Derfor gør NXT LVL MUS op med de gamle udfordringer og sætte nye rammer for et øget fokus på udvikling, når ledere afholder MUS med deres medarbejdere. Det sker ud fra det perspektiv, at samtalen stadig formår at være et vigtigt strategisk redskab for virksomheden fra et ledelsesmæssigt perspektiv.

Hvordan fungerer MUS bedst i en virksomhed?

Vores research peger på fem kriterier, for at en virksomhed oplever et MUS-koncept som velfungerende:

  1. Det skal være fleksibilitet ift. virksomhedens virkelighed
  2. Det skal kunne forankres ift. virksomhedens strategi
  3. Det skal være meningsgivende for medarbejderen
  4. Det skal fungere både i forberedelse, samtale og efterfølgende handling
  5. Det skal være konvertibelt til forskellige medarbejdergrupper


Læs mere om MUS, priser og indhold her

2017-01-04T14:06:53+00:00 Lederskab|