Leder- og organisationsudvikling

/Leder- og organisationsudvikling
Leder- og organisationsudvikling 2017-04-15T13:46:10+00:00

Ledere skal løftes ved dels at blive klogere på sig selv – og dels få tilført de relevante ledelsesredskaber. Et løft er et udtryk for, at man bruger de ressourcer, som man allerede har, endnu bedre. Vores tilgang er, at lederudvikling sker ved at motivere lederen til at finde den bedste udgave af sig selv og til at finde de forudsætninger, der skal være til stede, for at “den bedste udgave udkommer”. Det kræver, at man som leder kigger indad, opad, nedad, udad og fremad.

På “redskabssiden” har vi i NXT LVL mange års erfaring med at vælge de bedste og mest relevante ledelsesredskaber, som matcher forretningsstrategien. Det er derfor, de to elementer – redskaber og indsigter – hænger uløseligt sammen. Hvis der skal opnås resultater, så går leder- og forretningsudvikling hånd i hånd. Vi træner jo for at opnå resultater.

Hos NXT LVL designer og gennemfører vi skræddersyede lederprogrammer. Vi sætter os ind i jeres organisation, og på baggrund af grundig research finder vi ud af, hvad der tilfører jer værdi. Vi sætter succeskriterier op, således at vi kan måle en effekt af indsatsen.

Vi tror på det, man kan kalde mixed learning. Det består typisk af feedback på individuelt niveau, coaching og ikke mindst personlig rådgivning. Det er af afgørende betydning, at der skabes et rum for at give og modtage kvalificeret feedback. Det er ikke konstruktivt, at man som leder skal bruge kræfter på at bevare sit image og på at forsvare sig. Det bremser udviklingen. Vil man virkelig udvikle sig som leder, så er det på én og samme tid et krav og et privilegium at være i en udvikling, hvor man konstant søger bedre løsninger.

Vi tror på, at det er meget motiverende for ledere i en virksomhed, at de finder mening med sig selv og deres job ud fra egne værdier og ambitioner. Det er det, vi kalder “The Small Why”. Det er imidlertid også motiverende, at man kan gennemskue “The Big Why”. Altså hvad virksomhedens ambitioner, visioner og passioner er.

Ét menneske kan bevare sin begejstring i 30 minutter, et andet i 30 dage, men det er det menneske, som kan bevare den i 30 år, der får succes i sit liv.

– Edward B. Butler


Når “The Big Why” og “The Small Why” rammer ind over hinanden, opstår muligheden for, at der sker noget stort og magisk. Det, som gør den berømte forskel, er altså ikke noget tilfældigt, men noget meget gennemtænkt og gennemprøvet. Hvis vi skal fremhæve et centralt punkt, som sportens, kunstens og kulturens verden har tilfælles, så er det, at der ligger tusindvis af træningstimer bag en varig succes.

I NXT LVLser vi det som vores rolle og opgave at motivere rigtig gode ledere til at blive virkelig gode ved at træne. Træne i tusindvis at timer. Sådan bliver de nemlig ekstremt gode ledere.

Individuel lederudvikling/coaching

NXT LVL tager helst udgangspunkt i en ledertest, så coachen og lederen har et fælles udgangspunkt for en prioritering af udviklingsmålene. Et coachingforløb for en leder er individuelt, og det matcher som regel et større formål for virksomheden.

Læs mere om individuelle og personlige lederforløb her.