Facilitering af netværk

/Facilitering af netværk
Facilitering af netværk 2017-04-15T10:00:43+00:00

Vi har stor erfaring med at facilitere netværksgrupper, det har vi gjort i mere end 10 år. I Enso driver vi i eget regi et ledernetværk – og vi faciliterer netværksgrupper for andre udbydere. Derudover underviser vi i at starte netværk op og facilitere dem, og vi har en erfaringsbaseret værktøjskasse med øvelser, som vi underviser i at bruge. Vi er tilhængere af, at bæredygtige ambitiøse netværk skal faciliteres og ledes professionelt. Det sikrer, at deltagerne oplever, at hvert et minut giver mening for dem. Møderne skal styres, ledes, og der skal skabes rum for inspiration, læring og feedback. Alt dette bør være afstemt med målene for det pågældende netværk.

Opbygning af undervisningsprogrammet  “Professionel Netværksfacilitering”

Helt overordnet:

 • Opstilling af mål for netværket
 • Indsigt i, hvordan man kan facilitere et netværksmøde
 • Viden om indhold, rammer og proces for netværket
 • Kendskab til værktøjer/metoder som netværksfacilitator
 • Træning i facilitering
 • Udarbejdelse af manual/drejebog at komme i gang ud fra

Formål:

 • Afdækning af formål, som netop dette netværk skal tilgodese
 • Opstilling af værdigrundlag
 • Specifikation af målgruppe
 • Vurdering af udbytte
 • Formulering af vision

Indhold:

 • Opbygning af netværksmøder
 • Afdækning af de reelle behov hos deltagerne
 • Introduktion til “netværkskompetencer”
 • Den netværkende adfærd på kort og på lang sigt

Proces:

 • Leveregler i netværk
 • Den psykologiske kontrakt
 • Det første netværksmøde
 • Det andet netværksmøde – så er man i gang!
 • Oplæg om facilitator-rollen
 • Metoder og måder at arbejde på som netværksfacilitator

Tværgående netværk og videndeling

Vi faciliterer netværk, der går på tværs af virksomheden eller organisationen. Formålet kan bl.a. kan være vidensdeling, at udvikle relationskulturen eller at arbejde med store virksomheder, som er fusioneret, og hvor der kan være brug for nyt fælles fodslag.

Etablerede netværksgrupper

Vi udvikler loyalitetsprogrammer, der øger værdien af dine sponsornetværk. Mange virksomheder eller sportsklubber har en stor interesse i at pleje og udvikle deres relationer. Vi har opbygget erfaring i at udvikle og facilitere loyalitetsprogrammer, der øger værdien af jeres netværkskontakter. Vi skaber i samarbejde med jer et loyalitetsprogram, som understøtter jeres brand-platform og værdierne. Målet kan bl.a. nås gennem øget tilfredshed blandt sponsorerne. Sådan at gentegningsprocenten bliver bedre, og der skabes langvarige relationer. Vi skræddersyr programmerne i samspil med jer. Vi kan trække på vores erfaringer med sponsornetværk fra nogle af landets førende sportsklubber, og de erfaringer deler vi med jer.

Netværk handler ikke om, hvad du ved, men om hvad dem, du kender, ved.
– Christian Stadil